top of page

Groupe

Public·99 membres

Ružomberok Pohronie prenos 29 novembra 2023


Live prenosy. Každý deň nové live prenosy v Niké TV. Možnosť tipovať počas sledovania zápasu. Tisíce zápasov ročne. Nové možnosti zábavy v Niké.


Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem z Ru�omberka, kde pr�ve v t�chto chv�ach prich�dzaj� hr��i oboch celkov na ihrisko. Dom�ci v �ierno-oran�ov�ch dresoch a na�e mu�stvo v �lto-modrej kombin�cii. Predkolom �tartujeme nadstavbov� skupinu o titul a za��name rovno tvrd�m bojom o Eur�pu. Na�im s�perom toti� bude Ru�omberok, ktor� m� pred nami 5-bodov� n�skok. Tvoren� je z ve�kej �asti dom�cimi hr��mi a pod tr�nerom Struh�rom sa mu dar�. V doteraj��ch dvoch z�pasoch sez�ny v�ak proti n�m vybojoval len bod. Prehr�vame toti� a aj napriek vy��iemu dr�aniu lopty prehr�vame zasl��ene. Na�u prevahu na lopte sme toti� nedok�zali premeni� do efekt�vnej koncovky. Do druh�ho pol�asu mus�me prida� v �toku a a� potom m�eme d�fa� v lep�� v�sledok. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. Rozhodca prid�va k prv�mu pol�asu jednu min�tu. DAC Ružomberok živý prenos 11 novembra 2023 - Irish Dance 11. 11. 2023 — 16. 9. 2023 — živý prenos#] FK DAC Košice zápas živý 5 augusta 2023 Ružomberok: Zemplín živý. [Sledujte naživo<<<<] FK DAC: Pohronie živý 17 ... DAC : Ružomberok živý prenos 11 novembra 2023 živý prenos#] FK DAC Košice zápas živý 5 augusta 2023 Ružomberok: Zemplín živý. [Sledujte naživo<<<<] FK DAC: Pohronie živý 17 júna. 06. 2023 Skalica ... Na��astie sa nejedn� o ni� v�ne. Aj na druh� pokus poslal Veselovsk� loptu na bli��iu �r�, kde sa jej v�ak zmocnil Ru�omberok. Z�skali sme roh, ktor� Veselovsk� po zemi, no rozhodca hru preru�il pre �kriepky. Dne�n� stretnutie sleduje 633 div�kov. Striedanie v t�me MFK Ru�omberok: z ihriska odch�dza Bob�ek, prich�dza M�dry. Dunajsk� Streda dala g�l! Zni�ujeme na 1:3. J�nos v�ak t�to pr�le�itos� nevyu�il na zakon�enie. Ten zahral Bali� na bli��iu �r�, no na�i hr��a boli prikr�tky. Na�alej m�me prevahu na lopte my, no na to sa nehr�. Z�skali sme aspo� �al�� roh. Bl�zko ku g�lu sme prv�kr�t v stretnut� boli teraz my, Pintov center toti� v n�ro�nej poz�cii v�borne umiestnil Hahn, no Kraj��rik sa kvalitn�m z�krokom predsa len nedal zasko�i�. Mohli sme prehr�va� o dva g�ly. Po centri z prav�ho kr�dla sme si pred br�nkou absol�tne nepokryli Madle��ka a m�eme mu len �akova�, �e jeho hlavi�ka skon�ila tesne ved�a �avej �rdi. �al�ie na�e sna�enie zastavil ofsajd Krstovi�a. MFK Ružomberok AS Trenčín prenos 24 novembra 2023 4. 11. 2023 — MFK Ružomberok AS Trenčín prenos 24 novembra 2023 4. 11. 2023 — 2023 Ružomberok - FK Pohronie, 03.12. Slovan prenosu obsahu alebo reklamy ... MFK Ružomberok - FK Pohronie Žiar n. H. Dolná Ždaňa (Přípravný zápas) 2:1 | Onlajny. comMFK Ružomberok – FK Pohronie Žiar n. Dolná Ždaňa Branky: 27. Macejko, 48. Domonkos – 68. Mazan Karty: Neproměněná penalta: MFK Ružomberok: Frühwald – Fabiš, Maslo, Mrva, Marek – Luterán, Rigo – Jendroľ, Chrien, Macejko – Gerec Náhradníci: Ťapaj – Kotula, Luka, Malý, Selecký, Múdry, Švehla, Úradník, Domonkos, Tučný, Boďa, Krištof Trenér: Peter Tomko FK Pohronie Žiar n. MŠK Žilina - MFK Ružomberok: Online prenos z 1. kola Niké ligy 30. 7. 2023 — Ružomberok, vedený trénerom Petrom Tomkom v príprave odohral päť zápasov. Košice porazil 3:2, Pohronie 2:1, následne však prišli prehry s ... DAC 1904Koniec z�pasu. Z�pas nap�sal svoju definit�vnu bodku a my sm�time, preto�e sme jasne prehrali a� o tri g�ly. �akujeme fan��ikom, �e si na�li cestu do Ru�omberka, no je n�m ��to, �e domov odch�dzame bez bodu. Nadstavbov� skupinu o titul sme od�tartovali. Najbli��ie sa predstav�me na dom�cej p�de, kde v krajskom derby priv�tame Spartak Trnavu v nede�u 13. marca o 17:00. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok za��naj�ceho v�kendu Milan Vr�be�. Dovidenia! Striedanie v t�me MFK Ru�omberok: z ihriska odch�dza Lich�, prich�dza Rakyta. Striedanie v t�me MFK Ru�omberok: z ihriska odch�dza Reg�li, prich�dza Matej. Na druhej strane Krstovi� h�adal spoluhr��a pred br�nkou s�pera, no lopta skon�ila u Kraj��rika. Rymarenko zahral �tandardku z ostr�ho uhla a m�eme by� radi, �e ju ani jeden zo spoluhr��ov nezvl�dol dorazi�. výsledky, program zápasů, Ružomberok - FK Pohronie live Stránka týmu Ružomberok je automaticky online aktualizovaná. Příští zápasy: 29.11. Ružomberok - FK Pohronie, 03.12. přenosu obsahu nebo reklamy do vašeho ... �ak� sa na�tartovaniu z�lo�n�ch svetiel. Ru�omberok dal g�l! Tak to je �vod pol�asu ako z hororu. Po dlhom n�kope Muhamedbegovic tak ne��astne spracoval loptu, �e ju zahral rukou. Dostala sa v�ak ku s�perovi, a tak hra nebola preru�en�. To�en� strela od Gereca u� skon�ila za �iarou, a tak na�e snahy vykopn�� ju boli �plne zbyto�n�. Za�al sa druh� pol�as. V�kop patril hr��om Ru�omberka. Po prvom pol�ase nesch�dzame do kab�n spokojn�. Archív článkov - Tímy ŽP Futbalisti FK Železiarne Podbrezová U19 v prípravnom zápase porazili vysoko 5:0 rovesníkov z FK Pohronie. Ružomberok. Priamy prenos vysiela výlučne Voyo. „ ... Inkasova� sme mohli aj �tvrt�kr�t v stretnut�. Do samostatn�ho n�jazdu sa pri rozh�ranej obrane dostal Bob�ek, ktor� ale tesne minul. Ricardo mu v�behom stihol dostato�ne zmen�i� streleck� uhol. Striedanie v t�me MFK Ru�omberok: z ihriska odch�dza Domonkos, prich�dza Luter�n. Striedanie v t�me MFK Ru�omberok: z ihriska odch�dza Gerec, prich�dza Rymarenko. �lt� kartu dost�va Bali� (DAC 1904 Dunajsk� Streda). �lt� kartu dost�va Muhamedbegovic (DAC 1904 Dunajsk� Streda). �lt� kartu dost�va Bob�ek (MFK Ru�omberok). Onlajny.eu | online prenosy športových stretnutí Slovenský pohár - Slovnaft cup · Ružomberok – Pohronie 0:0. 12:30, pred zápasom (). live na Tipsport: 1.25 - 5.07 - 9.58 live nastavte si na: Tipsport · Liga ... Dobr� prihr�vku na hranici ofsajdu do �estn�stky dostal Hahn, no nezvolil spr�vne rozhodnutie ako sa po�a� s akciou. Roh sme z�skali aj my, ale "ru�u" sme nenapodobnili. Bali�ov center bol toti� pridlh�. Ru�omberok dal g�l! Dom�ci z�skali roh, ktor� zahral Domonkos priamo na hlavu nekryt�ho Madle��ka. Presn�m zakon�en�m nedal n�mu g�lmanovi �ancu na zakro�enie. Po dlhom centri od Ru�omberka bol v akcii n� brank�r Ricardo, ktor� vybehol mimo pokutov� �zemia a poslal loptu do bezpe�ia. Hr� sa v mrazivom po�as�, �o hre nepom�ha, ale na�i fan��ikovia by ur�ite prijali otvorenej�� futbal. Niké TV – Live prenosy Live prenosy. Každý deň nové live prenosy v Niké TV. Možnosť tipovať počas sledovania zápasu. Tisíce zápasov ročne. Nové možnosti zábavy v Niké. MFK Ružomberok - ‼️UŽ DNES O 14:00 FK Pohronie 🆚 UŽ DNES O 14:00 FK Pohronie MFK Ružomberok❗️ Preview: bit.ly/39OOUcy Huste.tv: https://huste.joj.sk/live Onlajny.eu: bit.ly/3mIlYa2 RUŽA DO. DAC Ružomberok zápas naživo 11 novembra 2023 11. 11. 2023 — kolo: FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš20. 2022Slovnaft Cup 2022/2023 - 3. Dunajská Streda Ružomberok prenos 11.11.2023 pred 5 hodinami ... Žilina sledovať zápas 28 októbra 2023 7. 10. 20 | Volunteers 7. 10. 2023 — 2023 — (POZERAŤ ONLINE!!! ))) Žilina: Ružomberok živý prenos 30 júla 2023 Pozrite si highlighty zo zápasu MFK Skalica - FC ViOn Zlaté... ( . Ružomberok Žilina živý prenos 28/10/2023 pred 8 hodinami 28. 10. 2023 — Pohronie (2:1) a v ligovej generálke aj nebezpečnú ukrajinskú Zoryu Luhansk (2:1). MŠK Žilina proti MFK Ružomberok: kurzy, tipy, prognóza ... Dom�ci sa dostali aj �tandardke, no od Domonkosa sa lopta dostala priamo na na�e kopa�ky a bolo po akcii. Autorom prv�ho streleck�ho pokusu je Lich�. Loptu v�ak poslal �aleko od troch �rd�. Po necel�ch desiatich min�tach pri�la na�a n�dejnej�ia akcia. Ciganiks bol vysunut� na �av� stranu �estn�stky, odkia� mohol prihra� rovno dvom spoluhr��om, no lopta skon�ila nakoniec u Kraj��rika. Prevahu na lopte m�me, no hr� sa v�lu�ne medzi �estn�stkami. Do Ru�omberka si na�lo cestu zhruba 20 na�ich fan��ikov, ktor�m u� teraz �akujeme. Do z�pasu sme vst�pili akt�vnej�ie. Sn�� n�m to pomaly prinesie aj strely a najm� g�ly. Stretnutie sa pr�ve za�alo. �vodn� v�kop patril n�mu celku. Na� si v�borne nabehol nestr�en� Reg�li a m�eme by� radi, �e mu ch�bal asi krok k dorazeniu lopty. Ricardo by zrejme nemal �ancu. Streleck� pokus si prip�sal Bob�ek, no lopta mu nesadla ide�lne na �av� nohu. Fantastick� prihr�vku, ktor� mala skuto�ne o�i poslal medzi azda piatich hr��ov Ciganiks na Hahna. Ružomberok - Pohronie | ONLINE | 17.4.2021 15:30 | Fortuna liga Je konec. MFK Ružomberok dokázal zvítězit nad K Pohronie Žiar n.H. Dolná Ždaňa poměrem 1:0. Největší šanci v první půli měl v nastavení Fadera, ...


À propos

Bienvenue sur le groupe ! Vous pouvez contacter d'autres mem...

membres

bottom of page